106 việc làm

31.Nhân viên Giao Nhận Xe Máy - Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối:30/09/2023

Ứng Tuyển

32.Nhân viên Giao nhận Xe máy - Quận 9

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

33.Nhân viên Giao nhận Xe máy - Quận 2

Hồ Chí Minh | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

34.Nhân viên Giao nhận Xe máy - Quận Bình Thạnh

Hồ Chí Minh | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

35.Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Logistics/ Express Delivery)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 15 Triệu - 22 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

36.Nhân viên Giao nhận xe máy (Tân Tạo/Bình Tân)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

37.Chuyên Viên Điều Phối - Quận 9

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

38.Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 8 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

39.Nhân Viên Khiếu Nại Đền Bù - Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

40.Nhân viên Giao nhận Xe máy - Quận 7

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty