5 việc làm

1.Nhân Viên Kho - Quận 12 hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương Thỏa thuận

Hạn cuối:11/06/2022

Ứng Tuyển

2.Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh – Mảng B2B hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương Thỏa thuận

Hạn cuối:09/06/2022

Ứng Tuyển

3.Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh – Mảng B2B hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương Thỏa thuận

Hạn cuối:09/06/2022

Ứng Tuyển

4.Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh – Mảng B2C hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương Thỏa thuận

Hạn cuối:09/06/2022

Ứng Tuyển

5.Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh – Mảng B2C hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương Thỏa thuận

Hạn cuối:04/06/2022

Ứng Tuyển

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty