13 việc làm

1.Chuyên viên Điều Phối (Củ Chi)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:15/12/2023

Ứng Tuyển

2.Chuyên viên Điều Phối Vận Hành - Quận 9

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

3.Nhân viên Điều phối vận hành - Rạch Gía Kiên Giang

Kiên Giang | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

4.Chuyên viên Điều Phối Vận Hành - Quận 2, Bình Tân

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

5.Nhân viên Điều Phối - Kho Đồng Nai

Đồng Nai | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

6.Chuyên viên Điều Phối Vận Hành - Bình Tân

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

7.Chuyên Viên Điều Phối - Quận 9

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

8.Điều phối bưu cục Kho Đồng Nai

Đồng Nai | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

9.Chuyên Viên Điều Phối ( Quận 7 ) hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

10.Nhân viên Điều phối (Bình Tân)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty