26 việc làm

1.Nhân viên Tài Xế Tân Bình, HCM - Ca Ngày/Ca Đêm

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:25/04/2024

Ứng Tuyển

2.Nhân Viên Tài Xế - KCN Sóng Thần 2

Hồ Chí Minh | Số lượng: 6

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:24/04/2024

Ứng Tuyển

3.Tài Xế Ca Đêm (KCN Sóng Thần/ Tân Bình)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

4.Nhân viên Tài Xế (Sóng Thần/ Tân Bình)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

5.Nhân Viên Tài Xế - (Nhận xe Tân Bình)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 10 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

6.Nhân Viên Tài Xế (Nhận xe ở Sóng Thần)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 10 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

7.Nhân Viên Tài Xế - (Nhận xe Tân Bình)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 10 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

8.Nhân Viên Tài Xế (Nhận xe ở Sóng Thần)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 10 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

9.Nhân Viên Tài Xế - Nhà Bè HCM (Nhận xe ở KCN Long Hậu)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

10.Nhân Viên Tài Xế - Nhà Bè HCM (Nhận xe ở KCN Long Hậu)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 10 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty