15 việc làm

1.Nhân Viên Tài Xế (Hồ Chí Minh - Sóng Thần)

Bình Dương, Hồ Chí Minh | Số lượng: 4

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

2.Nhân viên Tài Xế (Đà Lạt, Lâm Đồng)

Lâm Đồng | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

3.Nhân Viên Tài Xế (Hồ Chí Minh - Sóng Thần)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

4.Nhân Viên Tài Xế (Hồ Chí Minh - Sóng Thần)

Bình Dương, Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

5.Nhân Viên Tài Xế (Hồ Chí Minh - Sóng Thần)

Bình Dương, Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

6.Nhân viên Tài xế - Đồng Nai

Đồng Nai | Số lượng: 5

Lương 9 - 13

Hạn cuối: Đã hết hạn

7.Nhân Viên Tài Xế (Hồ Chí Minh - Sóng Thần)

Bình Dương, Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

8.Nhân Viên Tài Xế - Hồ Chí Minh

Bình Dương, Hồ Chí Minh | Số lượng: 8

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

9.Nhân Viên Tài Xế - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh, Bình Dương | Số lượng: 6

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

10.Tài Xế Nội Đô - CN Huế - Làm Việc Tại Quảng Bình hot

Quảng Bình | Số lượng: 3

Lương 6 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty