15 việc làm

1.NHÂN VIÊN KHO HÀNG - BC LONG THÀNH

Đồng Nai | Số lượng: 1

Lương 7 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối:31/12/2023

Ứng Tuyển

2.Nhân Viên Kho hàng - bưu cục Long Thành

Đồng Nai | Số lượng: 1

Lương 7 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

3.Nhân Viên Kho Hàng - (Ca Ngày) Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

4.Nhân viên Kho - BC Long Thành

Đồng Nai | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

5.Nhân Viên Kho Hàng - (Ca Ngày) Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 4

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

6.Nhân Viên Kho Hàng ( Ca Đêm ) - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

7.Nhân Viên Kho Hàng ( Ca Đêm ) - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

8.Nhân Viên Kho Hàng - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

9.Nhân Viên Kho Hàng ( Ca Đêm ) - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

10.Nhân Viên Kho Hàng - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty