2 việc làm

1.Trưởng Vùng Vận Hành - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 14 Triệu - 17 Triệu

Hạn cuối:05/11/2021

Ứng Tuyển

2.Trưởng Phòng Vận Hành - CN Gia Lai hot

Gia Lai | Số lượng: 1

Lương 18 Triệu - 25 Triệu

Hạn cuối:06/11/2021

Ứng Tuyển

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty