309 việc làm

1.Nhân viên Care hàng (Tân Bình)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối:27/04/2023

Ứng Tuyển

2.Nhân viên giao nhận (Long An)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 6

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối:22/04/2023

Ứng Tuyển

3.Nhân viên Giao nhận (Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối:20/04/2023

Ứng Tuyển

4.Nhân viên Điều phối (Bình Tân)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối:31/03/2023

Ứng Tuyển

5.Nhân Viên Tài Xế Ca Đêm ( Tân Bình/Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:31/03/2023

Ứng Tuyển

6.Nhân Viên Tài Xế (Hồ Chí Minh - Sóng Thần)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:31/03/2023

Ứng Tuyển

7.Nhân Viên Tư Vấn Giao Nhận Xe Máy (Quận 11)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối:31/03/2023

Ứng Tuyển

8.Nhân viên Kho hàng - HCM

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 7 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối:31/03/2023

Ứng Tuyển

9.Trưởng Bưu Cục - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 15 Triệu - 22 Triệu

Hạn cuối:23/04/2023

Ứng Tuyển

10.Nhân Viên Kho Hàng ( Ca Đêm ) - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty