290 việc làm

111.Trưởng Nhóm Khiếu Nại Đền Bù - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 10 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

112.Nhân Viên Khiếu Nại Đền Bù - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 7 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

113.Nhân Viên Kế Toán Công Nợ - Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 7 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

114.Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Phước hot

Bình Phước | Số lượng: 5

Lương 7 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

115.Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Dương hot

Bình Dương | Số lượng: 5

Lương 7 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

116.Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương 8 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

117.Nhân Viên Kinh Doanh - Lâm Đồng hot

Lâm Đồng | Số lượng: 4

Lương 8 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

118.Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Ngãi, Bình Định hot

Quảng Ngãi, Bình Định | Số lượng: 5

Lương 7 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

119.Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long hot

Vĩnh Long | Số lượng: 4

Lương Từ 7...

Hạn cuối: Đã hết hạn

120.Nhân Viên Kinh Doanh - Huế hot

Thừa Thiên Huế | Số lượng: 5

Lương 8 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty