227 việc làm

1.Nhân viên kho - Bình Phước

Bình Phước | Số lượng: 1

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:15/06/2024

Ứng Tuyển

2.Tư vấn giao nhận xe máy - Bình Dương

Bình Dương | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:15/06/2024

Ứng Tuyển

3.Nhân viên tài xế - Bình Dương

Bình Dương | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:15/06/2024

Ứng Tuyển

4.Nhân viên phát triển kinh doanh - Bình Dương

Bình Dương | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 20 Triệu

Hạn cuối:30/06/2024

Ứng Tuyển

5.Kế toán tổng hợp - Bình Dương

Bình Dương | Số lượng: 1

Lương 7 Triệu - 8 Triệu

Hạn cuối:15/06/2024

Ứng Tuyển

6.Kế toán công nợ - Bình Dương

Bình Dương | Số lượng: 1

Lương 7 Triệu - 8 Triệu

Hạn cuối:15/06/2024

Ứng Tuyển

7.Trưởng Nhóm Khiếu Nại Đền Bù - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 13 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối:21/06/2024

Ứng Tuyển

8.Nhân viên Giao nhận Xe Máy - Quận 9,11, Thủ Đức, Bình Tân

Hồ Chí Minh | Số lượng: 6

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối:09/06/2024

Ứng Tuyển

9.Nhân Viên Tài Xế Ca Ngày - HCM

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 10 Triệu - 13 Triệu

Hạn cuối:31/05/2024

Ứng Tuyển

10.Nhân viên Tài xế - TP Biên Hòa

Đồng Nai | Số lượng: 5

Lương 9 Triệu - 13 Triệu

Hạn cuối:31/05/2024

Ứng Tuyển

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty