11 việc làm

1.Trưởng Nhóm Sáng Tạo & Truyền Thông (Creative & Media Leader)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 20 Triệu - 25 Triệu

Hạn cuối:19/11/2021

Ứng Tuyển

2.Product Manager

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 40 Triệu - 70 Triệu

Hạn cuối:20/11/2021

Ứng Tuyển

3.Chuyên Viên Quay, Dựng Phim (Video Editor)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 12 Triệu - 18 Triệu

Hạn cuối:15/11/2021

Ứng Tuyển

4.Thư Ký Tổng Giám Đốc

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 14 Triệu - 18 Triệu

Hạn cuối:10/11/2021

Ứng Tuyển

5.Trưởng Vùng Vận Hành - Hồ Chí Minh hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 14 Triệu - 17 Triệu

Hạn cuối:05/11/2021

Ứng Tuyển

6.Customer Service Supervisor hot

Bình Phước | Số lượng: 1

Lương 20 Triệu - 30 Triệu

Hạn cuối:31/10/2021

Ứng Tuyển

7.Trưởng Bưu Cục

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 10 - 15

Hạn cuối:07/11/2021

Ứng Tuyển

8.Lập Trình Viên

Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương Từ 12...

Hạn cuối:07/11/2021

Ứng Tuyển

9.Nhân Viên Tài Xế - Bình Dương hot

Bình Dương | Số lượng: 10

Lương 10 Triệu - 20 Triệu

Hạn cuối:31/10/2021

Ứng Tuyển

10.Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương 7 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối:10/11/2021

Ứng Tuyển

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty