106 việc làm

51.Nhân Viên Tài Xế (Hồ Chí Minh - Sóng Thần)

Hồ Chí Minh, Bình Dương | Số lượng: 10

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

52.Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 8 Triệu - 8 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

53.Cộng tác viên Giao nhận - Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

54.Nhân Viên Tư Vấn Giao Nhận Xe Máy (Quận 11)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 16 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

55.Cộng tác viên Kho hàng - HCM

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 8 Triệu - 11 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

56.Nhân Viên Tài Xế Ca Đêm ( Tân Bình/Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

57.Điều phối bưu cục Kho Đồng Nai

Đồng Nai | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 10 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

58.Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Dự Án - Quận Tân Bình

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 8 Triệu - 9 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

59.Chuyên Viên Kinh Doanh - Chuyển Phát Nhanh

Hồ Chí Minh | Số lượng: 3

Lương 8 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

60.Chuyên Viên Pháp Chế hot

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 9 Triệu - 13 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty