210 việc làm

151.Nhân viên Kinh Doanh - Đồng Nai

Đồng Nai | Số lượng: 5

Lương 7 Triệu - 20 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

152.Nhân Viên Kho hàng - bưu cục Long Thành

Đồng Nai | Số lượng: 1

Lương 7 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

153.Nhân viên Giao hàng xe máy - BC Long Thành

Đồng Nai | Số lượng: 2

Lương 7 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

154.Nhân Viên Tài Xế (Nhận xe ở Sóng Thần)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 10 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

155.Nhân Viên Tài Xế - (Nhận xe Tân Bình)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 10 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

156.Nhân viên Giao nhận xe máy ( Quận 7 )

Hồ Chí Minh | Số lượng: 1

Lương 9 Triệu - 15 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

157.Trưởng Bưu Cục - Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh | Số lượng: 5

Lương 15 Triệu - 25 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

158.Nhân viên phát triển kinh doanh - Bình Dương

Bình Dương | Số lượng: 5

Lương 8 Triệu - 18 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

159.Nhân viên phát triển kinh doanh - Bình Phước

Bình Phước | Số lượng: 5

Lương 8 Triệu - 18 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

160.Nhân viên Giao nhận xe máy (Bình Tân)

Hồ Chí Minh | Số lượng: 2

Lương 9 Triệu - 12 Triệu

Hạn cuối: Đã hết hạn

Nhất Tín Logistics đang tìm kiếm những nhân tài gia nhập vào đại gia đình Nhất Tín Logistics

Nhất Tín – Nơi mà ai cũng muốn về

Để cùng đi với nhau trên con đường dài. Bạn và Nhất Tín cần có tiếng nói chung đó là hệ:
Giá Trị Cốt Lõi: Trách Nhiệm – Trung Thực – Chiến đấu
Khi đó bạn sẽ tìm ra niềm đam mê, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân và xây dựng tình yêu với công việc, với Công ty